Газета “Утро России” № 237 от 31.08.1910 г., на 6 с.

Share: